#Leev Kölsche Funke rut wieß vun 1823 e.V.

von Thomas Salditt

och m'r vun d'r Domsitzung han uns vun örem Fitnessprogramm anmaache losse un dun üch he uns Sportfördergruppe presenteere.

Luurt üch dat ens aan, wat dobei rus jekumme es.


Baschtich Feez dobei - verleech es ija och wat för üch dobei?

Mit 3 x Kölle, Rut Funke und Domsitzung Alaaf

Zurück